Trafik ilk yardım seti

by Tsh 3. August 2016 04:26

İlk yardım, herhangi bir kaza veya hayatı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır. İlk yardımın önemi büyüktür. Çoğu zaman, doğru uygulanan bir ilk yardım, yaralanmaların etkisini önemli ölçülerde azaltmaya yardımcı olabilmektedir. Bundan dolayı, istenmedik olaylarla karşılaşabileceğimiz trafik ortamında eksiksiz bir ilk yardım çantasının bulunması önemlidir.

İlk yardım çantasındaki malzemeler, müdahale anında kanı durdurmaya, yaranın mikrop kapmasını önlemeye veya uzuvları sabitlemeye yarar. Son kullanma tarihi dolan malzemeler ve tüketilen malzemeler yenilenerek temiz bir şekilde muhafaza edilmelidir.

İlk Yardım Çantasında Bulunması Gerekenler

 • Sargı bezi: Pansuman yapılan yarayı sarmak ve dış etkilerden korumak için kullanılır. Kırılan yerin alçıya alınmadan önce tespiti, hareketsizliğinin sağlaması ve sargı için kullanılan malzemeyi sarmak amacıyla kullanılır.
 • Steril gazlı bez: Kanamaların üzerine tampon yapmak ve pansuman malzemesi olarak kullanılır. Steril gazlı bezin yara üzerine gelecek olan yüzeyine el değmemelidir.
 • Çengelli iğne: Sargı bezinin tutturulması için kullanılır.
 • Plaster: Yara üzerine konulan pansuman malzemesinin yerinde sabit kalmasını sağlar.
 • Antiseptik solüsyon: Yarayı mikroorganizmalardan temizlemek için kullanılır.
 • Üçgen sargı bezi: Vücutta yaralı olan bölgenin sarılmasında kullanılır.
 • Esmark bandajı: İncinme, burkulma ve çıkıklarda, bölgenin hareketini sınırlamak ve kanamalarda kanamayı durdurmak amacıyla kullanılır.
 • Makas: İlk yardım malzemelerinin ve yaralının giysilerinin kesilmesinde kullanılır.
 • Yara bandı: Küçük yaraların kapatılması ve dış etkilerden korunması amacıyla kullanılır.
 • Turnike: Kol ve bacak kanamalarında, kanayan kısmın üst bölgesinden sararak kanamanın durdurulması amacıyla kullanılır.
 • Alüminyum yanık örtüsü: Yaralının altına ya da üstüne serilerek yaraların dış ortamla ve havayla temasını kesmede kullanılır.
 • Tıbbi eldiven: Yaralıya mikroorganizmaların bulaşmasını önlemek, ilk yardım malzemelerinin steril kalmasını sağlamak ve ilk yardım müdahalesinde bulunan kişiyi mikroorganizmalardan korumak için kullanılır.
 • El feneri: Aydınlatma amacıyla kullanılır.

Tags: ,


Trafikte her an, sorumlu davran!

Son Yazılar