TSH çerçevesinde 2013 yılında gerçekleştirilen faaliyetler

by Tsh 17. February 2014 05:28

2010 yılında hayata geçirilen Trafikte Sorumluluk Hareketi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın organizasyonunda, trafik ve taşıt güvenliği alanında faaliyet gösteren kurumlarla iş birliği içinde, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları’nın desteğiyle yürütülüyor. Projeyle, toplumda ve özel hedef gruplarında trafik güvenliği ve bireysel sorumluluklar konusunda farkındalığı geliştirmek amaçlanıyor.

Bu yazı, Trafikte Sorumluluk Hareketi çerçevesinde 2013 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerin özetini sunmaktadır.

6. Paydaş Toplantısı

Trafikte Sorumluluk Hareketi’nin 6. Paydaş Toplantısı, 21 farklı kurumdan 41 kişinin katılımıyla, 26 Şubat 2013 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Projeyle ilgili gelişmelerin paylaşıldığı ve değerlendirmelerin alındığı toplantıda, Kurumsal Trafik Güvenliği Deklarasyonu ile ilgili ayrıntılı görüş alışverişinde bulunulan bir oturum düzenlendi. 6. Paydaş Toplantısı sonrasında bir rapor hazırlanarak paydaş kuruluş temsilcileriyle paylaşıldı.

Resim 1: 6. Paydaş Toplantısı katılımcıları

Sorumlu Vatandaş Hareketi – Halk Eğitimi Merkezi Seminerleri

2010 yılından beri, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları arasında imzalanan iş birliği protokolüyle uygulanan Sorumlu Vatandaş Hareketi çerçevesinde, 2013 yılında Halk Eğitimi Merkezi Seminerleri düzenlendi.

8-19 Nisan tarihleri arasında, İstanbul, Ankara, İzmir, Ordu, Gaziantep ve Adana illerinde düzenlenen seminerlere, toplam 705 eğitimci katıldı. Kendilerine eğitim ve iletişim materyalleri temin edilen bu eğitimciler, yaklaşık 14 bin kişiye ulaşmıştır.

Sorumlu Vatandaş Hareketi için imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, 3 yılda, toplam 31 ilde, 3207 eğitimciye, 180 binden fazla kişiye ulaşılmıştır.

Resim 2: Sorumlu Vatandaş Hareketi 2013 etkinlikleri

 

Kurumsal Trafik Güvenliği Deklarasyonu Çerçevesinde Yürütülen Çalışmalar

Trafikte Sorumluluk Hareketi şemsiyesi altında, özel sektör kuruluşları arasında iş birliği kurulması, bilgi, birikim ve deneyim paylaşılması amacıyla bir platform kurulması hedefiyle, 13 Aralık 2013 tarihinde bir çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştaydan sonra yürütülen çalışmalar ve Trafikte Sorumluluk Hareketi’nin paydaşlarıyla yapılan görüşmeler ve fikir alışverişleri sonucunda, Kurumsal Trafik Güvenliği Deklarasyonu ortaya çıkmıştır. Hem 26 Şubat 2013 tarihli 6. Paydaş Toplantısı’nda hem de 22 Mart 2013 tarihinde yapılan özel bir toplantıyla, kurulması düşünülen platform ile geliştirilen Kurumsal Trafik Güvenliği Deklarasyonu konusunda somut adımlar atılmıştır.

Sonuç olarak, kurulması planlanan platformun, Birleşmiş Milletler Yol Güvenliği Eylem On Yılı çağrısı doğrultusunda kurulan Trafik Güvenliği Platformu ile bünyesinde gerçekleştirilmesi konusunda uzlaşıya varılmıştır. 

Bunun yanında, 

Kurumların trafik güvenliğinin artırılması amacıyla gönüllü olarak üstlenebilecekleri rollerin çerçevesini belirlemek,

Kurumların trafik sorununun çözümünde ele alabilecekleri öncelikleri belirlemek,

İmzacı kurumların gönüllü taahhütte bulunarak trafik güvenliği konusunda faaliyetlerde bulunmasını teşvik etmek

amacıyla Kurumsal Trafik Güvenliği Deklarasyonu’nun, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı önderliğinde bütün kurumların imzasına açılması karara bağlanmıştır.

Bu doğrultuda, 8 Mayıs 2013 tarihinde, 4. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi’nin açılışında, 18 kurum, deklarasyonu imzalayarak, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik kararlılığını beyan etmiştir.

Resim 3: Kurumsal Trafik Güvenliği Deklarasyonu’nu imzalayan kurumların temsilcileri

8 Temmuz 2013 tarihinde gerçekleştirilen bir toplantıyla, deklarasyona önderlik eden iki bakanlığın kararı doğrultusunda, deklarasyonun tamamen Trafik Güvenliği Platformu bünyesine dahil edilmesi konusunda, imzacılar bilgilendirilmiştir. Toplantıda ayrıca, bazı imzacı kuruluşlar trafik güvenliği alanındaki kurumsal uygulamalarını paylaşma fırsatı bulmuştur.

Uzun bir süreç sonunda geliştirilen Kurumsal Trafik Güvenliği Deklarasyonu, 31 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı hedeflerine ulaşmak için kurulan Trafik Güvenliği Platformu bünyesine dahil edilmiş, böylece çalışmanın sürdürülebilirliği sağlanmıştır.

Trafikte Gençlik Hareketi

Trafikte Gençlik Hareketi, Millî Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları ve Goodyear Lastikleri'nin iş birliğiyle 2012-2013 eğitim-öğretim yılında hayata geçirilmiştir.

Özellikle lise öğrencilerinde, trafik güvenliği konusunda olumlu davranış değişikliği oluşturmayı amaçlayan projeyle, 2012-2013 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi itibarıyla, 10 bin öğrenciye, 20 bin veliye, 500 servis şoförüne ulaşıldı.

Proje kapsamında düzenlenen Trafikte Genç Fikirler yarışmasıyla, liseli gençlerin trafik güvenliği konulu kampanya düzenlemeleri istenmiştir. Yarışmaya katılmak için öğrencilerin yaptığı çalışmalar, proje ortaklarını fazlasıyla tatmin etmiştir. Okullarında ve yaşadıkları yerlerde trafik güvenliği konusunda farkındalığı ve bilinci geliştirmeye çalışan liselilerin gayretli ve hevesli çalışmaları, gençlerin ne kadar ciddi çalışmalar yapabileceğini ortaya koymuştur.

Projenin 2013-2014 eğitim-öğretim yılındaki uygulamaları için, Ekim 2013’te öğretmenlere yönelik eğitim toplantısı düzenlenmiş, okullardaki uygulamalar Kasım ayında başlamıştır. İlk yılında tatmin edici sonuçlar veren Trafik Genç Fikirler yarışması, ikinci yılında tüm liselerin katılımına açılmıştır. 

Projenin 2013-2014 eğitim-öğretim yılı uygulamalarında 10 bin öğrenci, 20 bin veli ve 500 servis şoförüne doğrudan ulaşılması hedeflenmektedir.

4. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi’nde Gerçekleştirilen Faaliyetler

TVÜTÜRK, 4. KTGSS’ye destek vererek gerçekleşmesine katkıda bulunmuştur. Bunun yanında, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları ve Trafikte Sorumluluk Hareketi için sergi alanında iki ayrı alanda, araç muayene, trafik güvenliği ve bireysel sorumluluklar konusunda ziyaretçilere yönelik, etkileşimli bilgilendirme ve iletişim faaliyetleri gerçekleştirmiştir.

Resim 5: 4. KTGSS’deki Trafikte Sorumluluk Hareketi sergi alanı

TÜVTÜRK, 8 Mayıs 2013’te Kurumsal Trafik Güvenliği Deklarasyonu’nu imzalayan 18 kurum arasında yer almıştır.

Bunun yanında, Trafikte Gençlik Hareketi konulu bildiri, sempozyumda sunum bölümüne kabul edilmiştir. Trafikte Genç Fikirler yarışmasında birinci olan Ayyıldız Trafikte Gençlik Hareketi kampanyası da, sempozyumda sunum bölümüne kabul edilmiştir.

Can Dostları Hareketi

Can Dostları Hareketi, Millî Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları’nın iş birliğiyle 2010 yılında hayata geçirilmiştir. Projeyle, ilkokul 4. sınıf öğrencileri, öğretmenler, veliler ve servis şoförlerinde trafik güvenliği ve bireysel sorumluluklar konusunda farkındalığı geliştirmek amaçlanmaktadır.

Projenin 2013-2014 eğitim-öğretim yılı uygulamaları, Haziran 2013’te gerçekleştirilen eğitici eğitimiyle başlamıştır. 11 ilden 89 öğretmenin katıldığı eğitimler, oldukça verimli geçmiştir.

Ağustos 2013’te, Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde, ilgili kurum ve kişilerin katılımıyla, Servis Sürücüleri Çalıştayı düzenlenmiştir. Çalıştayda, temel eğitim öğrencilerinin servislerle okula güvenle ulaştırılması konusu derinlemesine ele alındı. Okul servisi ve taşımalı eğitimle ilgili tüm tarafların katılımıyla ilk kez gerçekleştirilen toplantının çıktıları bir raporla özetlenerek, ilgili kurum ve kişilerle paylaşılmıştır.

Resim 6: Can Dostları Hareketi sınıf içi uygulamaları

Can Dostları Hareketi’nin 2013-2014 eğitim-öğretim yılı saha uygulamaları da Kasım 2013’te başlayan projeyle, 14 bin öğrenciye, 28 bin veliye, 1000 servis şoförüne ulaşılması hedeflenmektedir.

Güvenli Taşıt Hareketi

Trafikte Sorumluluk Hareketi’nin alt projelerinden biri olan Güvenli Taşıt Hareketi’yle, halka yönelik saha etkinlikleri düzenlenmiştir. 2013 yılında 4. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi’nde, İstanbul Feshane’deki Ramazan etkinliklerinde ve İzmir Fuarı’nda saha etkinlikleriyle vatandaşlara uygulamalı etkinliklere katılma fırsatı sunulmuştur. Bu etkinliklerde yaklaşık 10 bin kişiye ulaşılmıştır.

Resim 7: İzmir Fuarı’ndaki GTH etkinlikleri

 

Tags:

General


Trafikte her an, sorumlu davran!

Son Yazılar